seko

Indelning av skyddsombudens ansvarsområden

 

Det finns minst ett lokalt skyddsombud (SO) utstationerat på vart och ett av företagets arbetsställen varav tre är huvudskyddsombud (HSO). 

Medlemsmöten/Klubbmöte

Klubben ska hålla minst 3 medlemsmöten per år inklusive årsmöte. Kallelse till medlemsmöte

ska komma minst 14 dagar i förväg.

Introduktionsutbildning, Denna utbildning är till för alla som arbetar inom förbundets avtalsområden. Du behöver alltså inte vara medlem i SEKO för att gå kursen.

 

Facklig grundutbildning, en tvärfacklig utbildning som vänder sig till dig som är medlem i ett LO förbund. Utbildningen är en dag i veckan under 5 veckor, (totalt 5 dagar, 40 timmar). 


 

Fackets grunder, Fackets grunder är kursen för dig som är under 30 år och medlem i facket.  

Den tar upp hur fackföreningarna fungerar och verkar, både ur ett historiskt perspektiv och idag. Under tre dagar umgås du med jämnåriga fackmedlemmar och lär dig argumentera bättre.  

Du får även kunskaper om din arbetsmiljö och vilka krav du kan ställa. Alltså, detta är kursen som stärker din självkänsla i situationer då du behöver stå för din åsikt!  

 

Om facket
, En kurs som ger dig en första inblick i den fackliga organisationen, dina rättigheter och skyldigheter, kollektivavtalet och hur du kan påverka både i organisationen och på din arbetsplats. Kursinnehåll 1. Människovärde och fackets värdegrund. 2. Ungas arbete och makten på arbetets marknad. 3. Klass och rättvisa. 4. Facklig aktion och påverkan

Facklig introduktion

tryck på texten

SEKO består idag (2017) av ca 114 000 medlemmar 

 

SEKO omfattas av flera branscher: 

 

Civil 

Energi 

Försvar 

Post 

Sjöfolk 

Tele 

Trafik 

Vård 

Väg & Ban 

 

Klubb 124 tillhör Trafik (Spårtrafikavtalet). 

 

SEKO är uppdelat i tio regioner, varav klubben tillhör 

 

SEKO Stockholm (avd 1) 

SEKO Stockholm är en geografisk avdelning som  

organiserar anställda inom myndigheter och företag som arbetar med service och kommunikation inom Stockholms och Gotlands län. 

 

Avdelningen ansvarar för förbundsgemensamma frågor som handlingar till A–kassan, medlemsregistret, kollektivavtalstecknande, medlemsvärvning, utveckling av klubbar och förtroendevalda, samordning av studier och arbetsmiljöarbete, mångfaldsarbete, facklig politisk opinionsbildning m.m. 

 

Avdelningen omfattar cirka 17 000 aktiva medlemmar (2017) 

 

Övriga klubbar inom Tunnelbanan (MTRS) är:  

Klubb 111 – Förare, Spärrexpeditörer, Stationsvärdar och Lokalvårdare 

Information

Är flera intresserade att gå en cirkel, kan klubben hjälpa till med anmälningarna hos ABF. Klubben betalar eventuell avgift. 

välj seko och sen vilket län som passar dig.vi änvänder dropbox

Dropbox håller dina filer och teamet synkroniserade. Allt du sparar i Dropbox kan smidigt nås från alla dina enheter. Det går lätt att skicka stora filer, även till personer som inte har något Dropbox-konto. Och med funktioner som dokumentscannar, delade mappar, åtkomst off-line m.m. blir det enkelt att samarbeta med andra.

kurser

Utbildning av förtroendevalda är en nödvändig satsning. Utan välutbildade förtroendevalda blir verksamhet och förhandlingsresultat sämre.

Varje år utger avdelningen ett studieprogram. Hör med klubben om du är intresserad av att gå någon utbildning! 

Skyddsverksamheten på MTR Tech AB 

 

Central skyddskommitté: 

Övergripande frågor t.ex. Företagshälsovård, arbetsmiljöförbättringar m.m. Omfattar hela MTR Tech AB. 

 

Lokala skyddskommittéer: 

Tar upp frågor som t.ex. lokala arbetstidsfrågor, nya eller ändrade lokaler, skyddsronder, nya kemikalier, arbetsorganisation eller ändrad personalstyrka på resp. depå.

​​ATT  VARA  SKYDDSOMBUD

tryck här